Voorbeelden onderzoek

Voorbeelden van onderzoek met de CQ-index:
  • www.kiesBeter.nl: hier staan de scores per zorgaanbieder of verzekeraar van verschillende landelijke metingen. Een voorbeeld zijn de kwaliteitskaarten verpleging en verzorging.
  • Centrum Klantervaring Zorg: in de jaarrapportage 2010 (hoofdstuk 2) staat een overzicht van alle internationale wetenschappelijke publicaties op basis van de CQ-index.
  • Zorgbalans 2010: een overzichtsrapport van de prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg op macroniveau. Verschillende indicatoren zijn gebaseerd op de CQ-index.