Betrokken partijen

Betrokken partijen bij de CQ-index:
  • Centrum Klantervaring Zorg: ontwikkelt de methoden voor de CQ-index en ziet erop toe dat deze op de juiste manier worden toegepast.
  • Stichting Miletus: een samenwerkingsverband van zorgverzekeraars, gericht op het doen van metingen met de CQ-index. Het doel is genereren van zorginkoopinformatie.
  • Zichtbare Zorg: ondersteunt zorgsectoren bij het inzichtelijk maken van hun kwaliteit van zorg. Hiervoor wordt ondermeer de CQ-index gebruikt.
  • NIVEL: een onderzoeksinstituut dat de ontwikkeltrajecten van vele CQI-vragenlijsten heeft uitgevoerd.