Therapietrouw

Therapietrouw van patiënten met een chronische aandoening

Een hoge therapietrouw is belangrijk om het optimale effect van de medicatiebehandeling te behalen. Het lukt patiënten echter niet altijd hun geneesmiddelen in te nemen volgens het voorschrift. Meer achtergrond

Cijfers in het kort

Therapietrouw verschilt tussen aandoeningen. Ruim negen op de tien diabetespatiënten is therapietrouw. Van patiënten die ADHD-geneesmiddelen of onderhoudsmedicatie voor astma/COPD gebruiken is zes op de tien therapietrouw. Er zijn geen verschillen tussen mannen en vrouwen. Jongere mensen zijn minder vaak therapietrouw dan oudere mensen. Ook zijn er regionale verschillen, met name bij ADHD en astma/COPD. Het percentage patiënten dat stopt met de medicatie is hoger onder nieuwe gebruikers dan onder patiënten de middelen al langer gebruiken. Dit geldt voor alle geneesmiddelgroepen. Lees meer