Hart- en vaatziekten

Ophalen medicatie (hart- en vaatziekten)

Het percentage patiënten met hart- en vaatziekten dat therapietrouw is, verschilt licht tussen de geneesmiddelgroepen. Patiënten die ACE-remmers/AII-antagonisten, bètablokkers of calciumantagonisten gebruiken zijn iets vaker therapietrouw dan patiënten die diuretica of cholesterolverlagers slikken. De laatste jaren lijken de verschillen tussen de geneesmiddelgroepen iets kleiner geworden. Daarnaast ligt het percentage therapietrouwe patiënten nu voor elke geneesmiddelgroep op 90% of hoger.

Uitgesplitst naar geslacht en leeftijd

Als gekeken wordt binnen de ACE-remmers en AII-antagonisten (C09) naar de combinatie met een diureticum, dan blijkt dat vrijwel geen verschil te maken in het percentage therapietrouwe patiënten. Echter, dit percentage was al hoog met 93%.

Bron(nen)
SFK