Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)

Informatie over de SFK

De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) verzamelt, monitort en analyseert gegevens over het geneesmiddelengebruik in Nederland. De SFK beschikt over de meest actuele en omvangrijke gegevensverzameling op dit gebied. Van alle openbare apotheken is 95% aangesloten: een populatie van 15.5 miljoen personen. De SFK biedt ondersteuning bij goede geneesmiddelenvoorziening en bij de belangenbehartiging van openbare apothekers en ziekenhuisapothekers.