Meer achtergrond

Over de SFK-gegevens
De aan SFK deelnemende apotheken leveren maandelijks geautomatiseerd een bestand. Daarin staan gedetailleerde verstrekkingsgegevens van geleverde geneesmiddelen alsmede verband- en hulpmiddelen. Per verstrekking registreert de SFK gegevens over:
 

  • soort middel,
  • verstrekkende apotheek,
  • patiënt,
  • zorgverzekeraar,
  • voorschrijvende arts.
     

De gegevens van de SFK geven het landelijk geneesmiddelengebruik via openbare apotheken weer. Ook kan de SFK regionale analyses uitvoeren. Een Raad van Toezicht, bestaande uit een vertegenwoordiging van apothekers, ziet toe op een correct beheer en gebruik van de gegevens. Een privacyreglement waarborgt de privacy van de apothekers. Over de voorschrijvende arts en de patiënt worden alleen geanonimiseerde gegevens verzameld.

 

Wat gebeurt er met de gegevens?
Het doel van de SFK is het bieden van ondersteuning bij de bevordering van een goede geneesmiddelenvoorziening en bij de belangenbehartiging van openbare apothekers en ziekenhuisapothekers Dit doet zij met publicaties over relevante feiten en cijfers over de farmaceutische branche. En door samenwerking met onderzoeksorganisaties, kennisinstituten en andere belanghebbende partijen. De SFK ondersteunt individuele apotheken via managementrapportages voor het eigen bedrijf. Maar ook met programma’s op het gebied van farmaceutische patiëntenzorg en voor het Farmacotherapeutisch Overleg (FTO).