Rol huisarts

Informatie is belangrijk
Een geneesmiddel gebruiken kan ingrijpend zijn voor patiënten. Zeker als dat gebruik chronisch of levenslang is. Informatievoorziening is daarom een belangrijke randvoorwaarde voor de patiënt om – samen met de zorgverlener – beslissingen te nemen over de behandeling (zie ook: achtergrond overeenstemming). Voor patiënten is het ook belangrijk om te weten waarom zij het geneesmiddel moeten gebruiken en wat ze merken van het gebruik. Als patiënten specifiekere informatie over hun geneesmiddelen krijgen, kijken zij positiever naar hun behandeling. Ook is de kans groter dat ze therapietrouw zijn [1,2].

Rol huisarts
De informatie wordt echter niet altijd gegeven [3,4]. Huisartsen besteden bijvoorbeeld vaak weinig tijd aan het bespreken van geneesmiddelen [5-7]. In een consult van 10 minuten moet veel gebeuren. Het voorschrijven en bespreken van geneesmiddelen komt vaak pas aan het einde aan bod. Toch vervult de huisarts in de informatievoorziening over geneesmiddelen een belangrijke rol. Van alle patiënten met een (risico op) hart- en vaatziekten zegt bijna de helft informatie over geneesmiddelen van de huisarts te krijgen. Bij een kwart is dat van de apotheker. Dit zijn vooral mensen die complexere medicatie hebben [8]. Apothekers zijn de meest actieve groep zorgverleners op het gebied van therapietrouwbevordering [9]. Zij hebben ook de meeste richtlijnen over informatievoorziening rondom geneesmiddelen.

Referenties:
1. Byrne M, Walsh J, Murphy AW. Secondary prevention of coronary heart disease: patient beliefs and health-related behaviour. J Psychosom Res. 2005 May;58(5):403-15.
2. Clifford S, Barber N, Elliott R, Hartley E, Horne R. Patient-centred advice is effective in improving adherence to medicines. Pharm World Sci. 2006 Jun;28(3):165-70. Epub 2006 Sep 27.
3. Van Geffen ECG, Gilbert D, Van Boheemen C, Van Dijk L, Bos M, Bouvy ML. Patients' needs for information on cardiovascular medication and their perceptions of counselling at the pharmacy, Patient Education & Counselling, 83 (3), 303-309.
4. van Geffen EC, Kruijtbosch M, Egberts AC, Heerdink ER, van Hulten R. Patients' perceptions of information received at the start of selective serotonin-reuptake inhibitor treatment: implications for community pharmacy. Ann Pharmacother. 2009 Apr;43(4):642-9. Epub 2009 Mar 24.
5. Bijnen E van, Dulmen S van. Een goed gesprek over geneesmiddelgebruik: determinanten vanuit het perspectief van de voorschrijver. Utrecht, NIVEL, 2010.
6. Schoen T, Prins M, Dulmen S van, Dijk, L van. Het betrekken van het perspectief van patiënt en voorschrijver bij het verbeteren van de communicatie over geneesmiddelen en therapietrouw. Utrecht, NIVEL, 2008.
7. Vervloet M, Dijk L van, Schoen T, Dulmen S. van. Het betrekken van perspectief van patiënt en voorschrijver bij het verbeteren van de communicatie over het (trouw) gebruik van cholesterolverlagers. Utrecht: NIVEL, 2009.
8. Van Boheemen CAM, Van Geffen ECG, Philbert D, Bouvy M, Bos M, Van Dijk L. Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement: zorg volgens de standaard? Nulmeting eerste lijn. NIVEL, Utrecht, 2010.
9. Westein M. Tijd voor een beter gebruik van medicijnen. Aanbevelingen voor een samenhangende en gecoördineerde aanpak van therapietrouw. Utrecht, NPCF, 2008.