Vervolgbegeleiding

Van informatie naar uitwisseling en begeleiding
Ervaringen van patiënten met hun geneesmiddel hebben invloed op het gebruik. Bekend is bijvoorbeeld dat bijwerkingen leiden tot verminderd gebruik. Zeker als de effecten van het geneesmiddel even op zich laten wachten, zoals bij antidepressiva. Daarom verschuift na de start van de behandeling het accent van eenzijdige informatievoorziening naar uitwisseling van informatie en begeleiding. Zorgverleners kunnen patiënten stimuleren hun verhaal te vertellen. Het ondersteunen van patiënten gebeurt nog lang niet altijd [1-4]. Terwijl juist via zo’n gesprek eventuele problemen met het gebruik naar boven komen en - belangrijker nog - verholpen kunnen worden. De KNMP adviseert apothekers het gesprek aan te gaan in hun richtlijnen. Hierin staat dat apothekers bij vervolguitgiften proactieve begeleiding moeten bieden aan de patiënt op geleide van diens ervaringen en verwachtingen. Ook stelt de KNMP dat in overleg met voorschrijver en patiënt de zorg aangepast moet worden, mocht dit nodig zijn.

Referenties:
1. Bijnen E van, Dulmen S van. Een goed gesprek over geneesmiddelgebruik: determinanten vanuit het perspectief van de voorschrijver. Utrecht, NIVEL, 2010.
2. Schoen T, Prins M, Dulmen S van, Dijk, L van. Het betrekken van het perspectief van patiënt en voorschrijver bij het verbeteren van de communicatie over geneesmiddelen en therapietrouw. Utrecht, NIVEL, 2008.
3. Vervloet M, Dijk L van, Schoen T, Dulmen S. van. Het betrekken van perspectief van patiënt en voorschrijver bij het verbeteren van de communicatie over het (trouw) gebruik van cholesterolverlagers. Utrecht: NIVEL, 2009.

4. Van Geffen EC, Hermsen JH, Heerdink ER, Egberts AC, Verbeek-Heida PM, van Hulten R. The decision to continue or discontinue treatment: experiences and beliefs of users of selective serotonin-reuptake inhibitors in the initial months--a qualitative study. Res Social Adm Pharm. 2011 Jun;7(2):134-50.