Farmacotherapeutisch overleg (FTO)

Therapietrouw in het FTO

In het farmacotherapeutisch overleg (FTO) bespreken apothekers en huisartsen het voorschrijven en verstrekken van medicijnen. Ook maken zij hierover afspraken. Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) voert peilingen uit onder deze FTO’s. De peiling van voorjaar 2012 bevatte een aantal vragen over therapietrouw en het FTO. Vertegenwoordigers van 439 FTO-groepen beantwoordden deze vragen.

 

In 2011 behandelde 28% van de FTO-groepen het onderwerp Therapietrouw (n=121). Er zijn duidelijke verschillen hierin tussen de districten. In Zeeland en Gooi, Eemland, Noord-West Veluwe stond therapietrouw bij ongeveer de helft van de groepen op de agenda in 2011. In Midden-Brabant daarentegen heeft geen van de groepen in 2011 het onderwerp behandeld. Ook in Noord Holland Noord stond therapietrouw bij minder dan 10% van de groepen op de agenda. Niet bekend is of de groepen in deze districten in eerdere jaren het onderwerp hebben behandeld.

Van de 121 groepen die het onderwerp behandelde, maakte twee derde één of meer afspraken over therapietrouw in het overleg. Van de 80 groepen die afspraken maakte, bestendigde acht op de tien deze afspraken ook in de praktijkvoering (n=64).