Meer achtergrond

Over de Vektis-gegevens
Voor de monitor therapietrouw heeft Vektis declaratiegegevens van zorgverzekeraars geleverd. Vektis legt op declaratieniveau informatie vast over het geneesmiddelengebruik van alle verzekerden in Nederland. Naast gegevens over de voorgeschreven geneesmiddelen heeft Vektis ook informatie over de voorschrijver, de afleveraar en de verzekerde. De gegevens worden gebruikt voor het maken en evalueren van beleid. En ook voor onderzoek naar de vaststelling van de vereveningsbijdrage van de zorgverzekeraars. Voor 2009 had Vektis voor dit onderzoek de beschikking over 94 procent van alle extramurale geneesmiddelendeclaraties, voor 2010 over 87 procent.