Consumer Quality Index (CQ-index)

Informatie over de CQ-index

CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Het is een gestandaardiseerde methodiek voor het meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. Met de CQ-index kan worden achterhaald wat patiënten en cliënten belangrijk vinden in de zorg én wat hun concrete ervaringen zijn. Een belangrijk doel van de CQ-index is om gegevens van verschillende zorgaanbieders onderling vergelijkbaar te maken. Gegevensverzameling gebeurt meestal via schriftelijke vragenlijsten. Ook wordt gewerkt met online vragenlijsten en interviews.