Depressie

Ophalen medicatie (depressie)

Ongeveer driekwart van de patiënten die antidepressiva slikken, is therapietrouw. Er lijkt een stijgende lijn te zijn in het percentage therapietrouwe patiënten.

Uitgesplitsing naar geslacht en leeftijd

Bron(nen)
SFK