Hart- en vaatziekten

Ervaringen met tegenstrijdige informatie (hart- en vaatziekten)

Een derde van de mensen met hart- en vaatziekten ontvangt wel eens tegenstrijdige informatie van hun zorgverleners.