Overeenstemming patiënt zorgverlener

Communicatie en overeenstemming patiënt en zorgverlener

Patiënten nemen en krijgen een steeds actievere rol in de behandeling van hun gezondheidsklachten. Een goede gezamenlijke besluitvorming van zorgverlener en patiënt is daarom erg belangrijk. Het belang hiervan komt ook tot uiting in de Wet op geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en verschillende zorgstandaarden. Meer achtergrond
 

Cijfers in het kort

De meeste patiënten (acht op de negen) worden goed geïnformeerd door hun huisarts over de verschillende behandelmogelijkheden voor hun gezondheidsklachten.  Ongeveer hetzelfde percentage (85%) zegt ook de ruimte te krijgen van de huisarts om mee te beslissen over welke behandeling uiteindelijk wordt gekozen. Lees meer