Hart- en vaatziekten

Stoppen behandeling (hart- en vaatziekten)

Het percentage stoppers is het hoogst onder nieuwe gebruikers van diuretica of calciumantagonisten. Van de mensen die in 2010 gestart zijn met een middel uit een van deze twee groepen, stopt ongeveer 17 procent weer. Dat is een iets hoger percentage dan in 2009. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat mensen wisselen tussen geneesmiddelgroepen. Ook onder de mensen die de middelen al langer gebruiken, is het percentage stoppers het hoogst onder gebruikers van diuretica en calciumantagonisten: ongeveer een op de tien mensen stopt met deze middelen.

 

Bron(nen)