Patiënt centraal

De patiënt staat centraal in de zorg. En dus ook in de beleidsvisie op zorg. Van patiënten wordt verwacht dat ze een actievere rol vervullen: zij zijn medeverantwoordelijk voor de zorg voor hun ziekte. Patiënten hebben ondersteuning nodig om zelf die regie te kunnen voeren. Dit vraagt om een andere, coachende, rol van zorgverleners [1]. Goede communicatie en afstemming tussen patiënt en zorgverleners is belangrijk. Ook als het gaat om behandeling met geneesmiddelen.
Referenties:

1. Bijnen E van, Dulmen S van. Een goed gesprek over geneesmiddelgebruik: determinanten vanuit het perspectief van de voorschrijver. Utrecht, NIVEL, 2010.