Meer achtergrond

Over de CQI-gegevens
Met de CQ-index worden in verschillende zorgsectoren op grote schaal metingen gedaan. Dit zijn vaak landelijke metingen op initiatief van Stuurgroepen met daarin partijen uit het veld. Maar ook zorgverzekeraars benutten de CQI. De resultaten gebruiken ze voor hun zorginkoop. Naast dit soort grootschalige metingen zijn ook veel gegevens beschikbaar uit de ontwikkeltrajecten van de verschillende CQI-vragenlijsten.
 

Doel
Een belangrijk doel van de CQ-index is om gegevens van verschillende zorgaanbieders onderling vergelijkbaar te maken. Dus: verschilt de ervaren kwaliteit van zorg tussen zorgaanbieders? Gegevens worden door verschillende partijen gebruikt:

• patiënten, voor de keuze van hun zorgaanbieder,
• verzekeraars, voor de zorginkoop,
• zorgaanbieders, om de kwaliteit van zorg te verbeteren.
 

Uitvoerders
De CQ-metingen worden uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde meetbureaus (landelijke metingen) en onderzoeksinstituten die specifieke vragenlijsten ontwikkelen. Steekproeven worden getrokken uit bestanden van verzekeraars of zorgaanbieders. De grootte van de steekproef varieert van enkele honderden tot (tien)duizenden patiënten/cliënten.