Eerste uitgiftebegeleiding apotheek

Apothekers geven bij uitgifte van nieuwe geneesmiddelen informatie. De KNMP heeft hierover richtlijnen opgesteld. Eerste uitgiftebegeleiding houdt in dat de apotheekmedewerker de patiënt onder andere informeert over de werking van geneesmiddelen, over mogelijke bijwerkingen in de eerste weken en over de wijze en tijdstip van inname. Ook andere relevante informatie over het betreffende middel kan bij eerste uitgifte worden gegeven. Eerste uitgiftebegeleiding is ook opgenomen in de NZa prestatiebeschrijvingen voor de farmaceutische zorg die per 1 januari 2012 gelden.