Astma/COPD

Ervaring met tegenstrijdige informatie (astma/COPD)

Bijna een kwart van de mensen met astma/COPD ontvangt wel eens tegenstrijdige informatie of adviezen van hun zorgverleners. Wanneer het specifiek gaat over informatie over hun medicijnen, geven bijna twee op de tien mensen met astma/COPD aan wel eens tegenstrijdige informatie hierover te ontvangen.

Bron(nen)