Zelfde verhaal vertellen

Ervaringen met hetzelfde verhaal vertellen (algemeen)

In 2011 moesten bijna zes op de tien mensen met een chronische aandoening, die met meerdere zorgverleners te maken hebben, (bijna) altijd hun verhaal opnieuw vertellen bij bezoek aan een andere zorgverlener. Deze situatie is verslechterd ten opzichte van 2009.

Bron(nen)