Astma/COPD

Stoppen behandeling (astma/COPD)

Van de mensen met astma/COPD is het percentage stoppers onder de nieuwe gebruikers vrij hoog. In zowel 2009 als 2010 stopte ongeveer een derde van de nieuwe gebruikers. Deze percentages liggen mede zo hoog omdat naast de onderhoudsmedicatie (luchtwegbeschermers) ook de aanvalsmedicatie (luchtwegverwijders) tot deze geneesmiddelgroep behoort. Deze aanvalsmedicatie wordt gebruikt bij (acute) astma-aanvallen, en is niet bedoeld voor dagelijks gebruik. Onder de langere gebruikers ligt het percentages stoppers veel lager (rond de 15 procent).

 

Bron(nen)