Methode ondersteuning

Methodologische verantwoording van de cijfers over ondersteuning en begeleiding patiënt
De TherapietrouwMonitor gebruikt bestaande gegevens uit diverse bronnen. Hier vindt u de methodologische verantwoording voor het onderwerp ondersteuning en begeleiding van de patiënt bij geneesmiddelgebruik. De gebruikte bronnen voor dit onderwerp zijn: