Hartfalen

Uitleg bijwerkingen geneesmiddel (hartfalen)

De helft (49%) van alle patiënten met hartfalen zegt dat ze (bijna) nooit een uitleg krijgen van hun zorgverlener over de bijwerkingen van een geneesmiddel. Een kwart geeft aan die uitleg altijd te krijgen.

Bron(nen)