Zorgcoördinator

Vier op de tien mensen met een chronische aandoening zeggen dat er niemand als verantwoordelijke is aangewezen voor de afstemming van hun zorg. De helft van de mensen neemt zelf deze rol op zich. Bij een op de tien mensen doet iemand anders dit. Deze situatie is verslechterd ten opzichte van 2009.

Oordeel samenwerking

Acht op de tien mensen met een chronische aandoening vinden de samenwerking en afstemming tussen hun zorgverleners goed tot uitstekend. Dit is in 2011 verbeterd ten opzichte van 2005.

Zelfde verhaal vertellen

In 2011 moesten bijna zes op de tien mensen met een chronische aandoening, die met meerdere zorgverleners te maken hebben, (bijna) altijd hun verhaal opnieuw vertellen bij bezoek aan een andere zorgverlener. Deze situatie is verslechterd ten opzichte van 2009.

Op hoogte van afspraken

Als mensen met een chronische aandoening afspraken hebben gemaakt met meer dan één zorgverlener, vindt ruim de helft dat hun zorgverleners (bijna) altijd goed op de hoogte zijn hiervan. Dit beeld is in 2011 iets verbeterd ten opzichte van 2005.

Goede afspraken

Ruim zes op de tien mensen met een chronische aandoening, die met meerdere zorgverleners te maken hebben, geven in 2011 aan dat zorgverleners onderling (bijna) altijd goede afspraken maken. Bijna twee op de tien mensen ervaart echter dat zorgverleners nooit goede afspraken maken met elkaar. Ten opzichte van 2005 is dit iets verbeterd.

Tegenstrijdige informatie

Minder dan eenderde van de mensen met een chronische aandoening, die met meerdere zorgverleners te maken te hebben, ontvangt wel eens tegenstrijdige informatie van verschillende zorgverleners. Dit beeld is in 2011 iets verbeterd ten opzichte van 2005.