KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers. Zij behartigen de belangen van de leden, de branche en de farmacie in het algemeen.
 

Wat zijn activiteiten van KNMP op gebied van therapietrouw?
De KNMP ondersteunt apothekers in hun werk. Apothekers begeleiden patiënten bij het gebruik van geneesmiddelen. De problemen die patiënten hierbij ervaren worden op deze manier zo goed mogelijk aangepakt. Dit bevordert de therapietrouw. De KNMP richt zich op kwaliteit van zorg, door de ontwikkeling van richtlijnen en indicatoren. En op zorginnovatie, met het stimuleren van (praktijk)onderzoek, onderwijs en ICT. Therapieontrouw is een complex probleem. De KNMP werkt daarom nauw samen met artsen- en patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en de overheid.
 

Wat is het belang van de TherapietrouwMonitor volgens KNMP?
Juist gebruik van geneesmiddelen vergroot de kans op behandelsucces en verkleint de kans op ongewenste effecten. Onderzoek laat keer op keer zien dat op het gebied van therapietrouw nog veel verbetering mogelijk is. Door het ontbreken van landelijke gegevens zijn de initiatieven in Nederland om die verbetering te realiseren niet goed onderling te vergelijken. Met de gegevens van de TherapietrouwMonitor kan nu dat nu wel. Bovendien kunnen partijen in de zorg met de informatie gerichter beleid ontwikkelen op probleemgebieden bij begeleiding van geneesmiddelengebruik. De KNMP ziet dit als grote winst.
 

Doordat de monitor openbaar is, kunnen ook niet aangesloten partijen profiteren van de gegevens. Dit juicht de KNMP toe. Verbetering van de therapietrouw kan alleen worden gerealiseerd als alle partijen in de zorg samenwerken. Met als resultaat dat meer patiënten actief betrokken zijn bij hun behandeling met medicijnen.
 

Contactgegevens KNMP
Alexanderstraat 11
2514 JL Den Haag

Postbus 30460
2500 GL Den Haag

www.knmp.nl