Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is de brancheorganisatie voor zorgverzekeraars in Nederland. Eén van de speerpunten in het beleid van de zorgverzekeraars is een goede kwaliteit van de zorg. Het monitoren van therapietrouw is belangrijk bij de zorg rond gebruik van medicatie.

Wat zijn activiteiten van ZN op gebied van therapietrouw?
ZN faciliteert het zichtbaar maken van de kwaliteit van de zorg in Nederland. ZN is bijvoorbeeld betrokken bij het samenstellen van diverse kwaliteitsindicatoren, waarmee de kwaliteit van zorgverleners wordt gemeten en vergelijken. Op basis hiervan kunnen door onze leden goede afspraken worden gemaakt met zorgverleners.

Wat is het belang van de TherapietrouwMonitor volgens ZN?
Transparantie is belangrijk in een steeds meer concurrerende markt. Door de monitor krijgen zorgverleners meer zicht op prestaties op het gebied van therapietrouw. En kunnen ze bijvoorbeeld in hun kwaliteit-jaarplan verbeteringen laten zien.

Contactgegevens
Mevr. ALC Sonneveldt
Postbus 520, 3700 AM Zeist
Tel: 030-6988421
Email: a.sonneveldt@zn.nl
Website: www.zn.nl