ZonMw

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.

Wat zijn activiteiten van ZonMw op gebied van therapietrouw?
Therapietrouw is een actueel onderwerp dat bij veel partijen in de zorg op de beleidsagenda’s staat. Zo ook bij ZonMw. Binnen veel ZonMw-programma’s met patiëntgebonden onderzoek, komt het onderwerp naar voren. Therapietrouw is van toepassing op het gehele terrein van preventie, behandeling en zorg. Het onderwerp zit dan ook vervlochten in zowel directe als indirecte onderzoeksvraagstellingen. Het aankomende programma Goed Gebruik Geneesmiddelen biedt (financierings)mogelijkheden voor het bevorderen van therapietrouw bij geneesmiddelengebruik.
 

Wat is het belang van de TherapietrouwMonitor volgens ZonMw?
De TherapietrouwMonitor maakt zichtbaar hoe therapietrouw Nederland is. De monitor geeft belangrijke informatie om gericht te zoeken naar oplossingen rondom probleemgebieden. Ook ZonMw profiteert hiervan. In de toekomst moet de monitor zichtbaar maken of interventies de praktijk van alledag echt gaan veranderen.

Contactgegevens
Bezoekadres
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
Postbus 93 245
2509 AE Den Haag
Telefoon 070 349 51 11
Fax         070 349 51 00
E-mail     info@zonmw.nl

www.zonmw.nl