Ministerie van VWS

Het ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS) stimuleert en waarborgt een doelmatig gebruik van geneesmiddelen. Binnen dit kader past het bevorderen van therapietrouw.
 

Wat zijn activiteiten van ministerie van VWS op gebied van therapietrouw?
De belangrijkste activiteit van VWS is stimuleren dat artsen, apothekers en patiënten actie ondernemen rondom therapietrouw. In 2009 is een uitgebreide voorlichtingscampagne gehouden: Medicijnen werken niet vanzelf; neem ze wel goed in. Daarnaast financiert VWS de ontwikkeling van deze monitor therapietrouw.
 

Wat is het belang van de TherapietrouwMonitor volgens VWS?
De monitor geeft inzicht in het proces van medicijngebruik. Voorbeelden van vragen die worden beantwoord zijn: Komt men gezamenlijk tot therapiekeuze? Hoe is de ondersteuning bij medicatiegebruik? De monitor brengt gegevens bij elkaar die al eerder zijn verzameld. Zorgverleners kunnen nu op eenvoudige wijze de samengebrachte kennis gebruiken in hun eigen praktijk. Met als gevolg vergroting van de therapietrouw.
 


Contactgegevens

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie
Patrick Kruger/Lidwien Verweij
Postbu 20350
2500 EJ  DEN HAAG
www.rijksoverheid.nl