Astma/COPD

Bijna een kwart van de mensen met astma/COPD ontvangt wel eens tegenstrijdige informatie of adviezen van hun zorgverleners. Wanneer het specifiek gaat over informatie over hun medicijnen, geven bijna twee op de tien mensen met astma/COPD aan wel eens tegenstrijdige informatie hierover te ontvangen.

Diabetes

Een op de tien mensen met diabetes ontvangt wel eens tegenstrijdige informatie van verschillende zorgverleners.

Ziekenhuisartsen

Bijna twee op de tien mensen die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis hebben wel eens tegenstrijdige informatie van artsen ontvangen tijdens hun opname.

Verpleegkundigen

Ruim twee op de tien mensen die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis heeft wel eens tegenstrijdige informatie van verpleegkundigen ontvangen tijdens hun opname.

Huisartspraktijk

Ruim een op de tien mensen ontvangt wel eens tegenstrijdige informatie van zorgverleners binnen de huisartspraktijk.

CVA

Bijna twee op de tien mensen die een CVA hebben doorgemaakt, ontvangen wel eens tegenstrijdige informatie van hun zorgverleners.

Hartfalen

Ruim een kwart van de mensen met hartfalen ontvangt wel eens tegenstrijdige informatie van hun zorgverleners.

Pagina's