Ervaringen

Aan acht op de tien patiënten wordt in de apotheek nooit de vraag voorgelegd wat zoal de ervaringen zijn met een geneesmiddel dat ze gebruiken. Minder dan tien procent merkt op dat die vraag (meestal) wel wordt gesteld. Hierbij moet opgemerkt worden dat deze vraag gesteld is aan alle mensen die herhaalmedicatie hebben opgehaald in de apotheek, ook aan mensen die de middelen al langer gebruiken en van wie de apotheekmedewerkers door eerdere contacten al weten hoe hun ervaringen met het geneesmiddel zijn.

Astma/COPD

Zeven van de tien patiënten met astma/COPD krijgen in de apotheek nooit de vraag of ze bijwerkingen hebben van hun geneesmiddel. Nog geen twintig procent krijgt die vraag (meestal) wel.

Bijwerkingen

Deze grafiek is gebaseerd op een algemene groep patiënten binnen de apotheek. Doorklikken naar andere zorgverleners en/of specifieke aandoeningen kan in het menu links.

Astma/COPD

Een ruime meerderheid (85%) van de astma/COPD-patiënten krijgt (bijna) altijd uitgelegd hoe hun nieuwe geneesmiddel werkt.

Werking

Deze grafiek is gebaseerd op een algemene groep patiënten binnen de apotheek. Doorklikken naar andere zorgverlener en/of specifieke aandoening kan in het menu links.

Drie op de tien mensen zegt (bijna) nooit een begrijpelijke uitleg te krijgen in de apotheek over de werking van hun nieuwe geneesmiddel. Tussen 2006 en 2008 is het aantal patiënten dat die uitleg (bijna) altijd krijgt wel met tien procent gestegen.

Voorzorgsmaatregelen

Ongeveer een kwart van de patiënten krijgt geen informatie in de apotheek over voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van hun geneesmiddel. Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit de waarschuwing op te passen met alcohol, autorijden of de combinatie met een ander geneesmiddel. Aan de andere kant zeggen vier op de tien mensen die voorlichting wel te krijgen. Tussen 2006 en 2008 is het percentage mensen dat zegt altijd voorlichting te krijgen met 6 procent gedaald.

Ziekenhuis

Patiënten die worden ontslagen uit het ziekenhuis krijgen in meer dan negentig procent van de gevallen schriftelijk/mondeling informatie over de gebruikswijze (inname, tijdstip en frequentie) van hun nieuwe geneesmiddel. Zeven procent zegt hierover niet ingelicht te zijn.

Astma/COPD

Bijna zeven op de tien astma/COPD-patiënten krijgen uitleg over de gebruikswijze van hun geneesmiddel en hebben dit ook geoefend (bijvoorbeeld met gebruik van inhalator). Bij bijna een vijfde is dat niet (voldoende) gebeurd.

Hartfalen

Een grote meerderheid (84%) van de mensen met hartfalen zegt (bijna) altijd een uitleg te krijgen van de zorgverlener over de gebruikswijze van een geneesmiddel. Slechts zeven procent merkt op dat deze uitleg er nooit is.

Gebruikswijze

Deze grafiek is gebaseerd op een algemene groep patiënten binnen de apotheek. Doorklikken naar andere zorgverlener en/of specifieke aandoening kan in het menu links.

Het aantal patiënten dat nooit advies krijgt in de apotheek over de gebruikswijze van een nieuw geneesmiddel is in 2008 met tien procent gedaald ten opzichte van 2006. Toch geven nog drie op de tien mensen aan dat deze uitleg bij een nieuw geneesmiddel meestal afwezig is.

Pagina's