Lagerhuisdebat Therapietrouw georganiseerd door IVM en Nefarma

Op dinsdag 8 april werd een Lagerhuisdebat over therapietrouw gehouden in Utrecht.

Dit debat werd georganiseerd door het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en Nefarma. Zij willen met het debat de discussie over het thema therapietrouw een nieuwe impuls geven, met name als het gaat om nieuwe medicatie. Daarnaast willen ze partijen uit het zorgveld bewegen om met initiatieven te komen die therapietrouw structureel verbeteren. Aan het debat namen ook patiëntenorganisatie NPCF, apothekersvereniging KNMP en bijwerkingencentrum Lareb deel.

 

Voor een samenvatting van de uitkomsten van dit Lagerhuisdebat, zie "Therapietrouw bereik je alleen als zorgteam samen" (IVM, 9 april 2014).