Variatie in percentage therapietrouwe patiŽnten tussen apotheken per geneesmiddelgroep Ė 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: SFK

 

 

 

 

Toelichting

1) Per geneesmiddelgroep ziet u het gemiddelde percentage therapietrouwe patienten binnen apotheken met een 95% betrouwbaarheidsinterval (de onder- en bovengrens). Dit betrouwbaarheidsinterval zegt iets over de spreiding tussen apotheken. U ziet bij de geneesmiddelgroep 'orale antidiabetica' bijvoorbeeld dat het maximale verschil in percentage therapietrouwe patienten tussen apotheken 11% is (97%-86%). 

2) Iemand wordt als therapietrouw beschouwd als die persoon een therapietrouwratio van minimaal 80% heeft. Therapietrouwratio: afgeleverde hoeveelheid van het geneesmiddel, uitgedrukt in 'afgedekte dagen', gerelateerd aan aantal gebruiksdagen in een jaar (zie verder methode)